top of page
polski
English
polski
DANE
English
DATA
reprezentacja informacji (patrz: informacja), właściwa do komunikowania się, interpretacji lub przetwarzania.

Dane występują w postaci znaków, w tym cyfrowych i literowych, symboli, obrazów i innych form rejestracji zrozumiałych dla człowieka lub nadających się do przetwarzania komputerowego oraz transmisji. W komputerze dane występują z reguły w postaci binarnej.

Dane same w sobie nie mają znaczenia, dopiero w drodze interpretacji przez człowieka stają się informacją, która może być użyta do wzbogacenia wiedzy stanowiącej podstawę mądrości.

bottom of page