top of page
polski
English
polski
DANE O TERENIE
English
LAND DATA
dane geoprzestrzenne (patrz: dane geoprzestrzenne) o wysokim stopniu szczegółowości i dokładności, np. dane katastralne.

bottom of page