top of page
polski
English
polski
DANE OPISOWE
English
DESCRIPTIVE DATA
dane dotyczące obiektów przestrzennych oraz dane pośrednio związane z tymi obiektami, które w systemie informacji przestrzennej nie są traktowane jako dane przestrzenne, np. dane o podmiotach (osobach fizycznych i prawnych) w systemie katastralnym.

bottom of page