top of page
polski
English
polski
DIAGRAM KLAS
English
CLASS DIAGRAM
jeden z podstawowych diagramów języka UML, którego zadaniem jest opisanie struktury danych, związanych z nimi interfejsów i innych komponentów obiektowych projektowanego systemu.

bottom of page