top of page
polski
English
polski
DIAGRAM KOMPONENTÓW
English
COMPONENT DIAGRAM
w języku UML – diagram ten przedstawia rozmieszczenie komponentów systemu i zależności pomiędzy tymi komponentami, a także ich interfejsy i przepływ komunikatów.

bottom of page