top of page
polski
English
polski
DIAGRAM WSPÓŁPRACY
English
COLLABORATION DIAGRAM
w języku UML – diagram ten określający cechy dynamiczne systemu, ale tylko w zakresie sekwencji i z uwzględnieniem statycznej struktury obiektów.
W przeciwieństwie do diagramu przebiegu (patrz: diagram przebiegu) przedstawia on zależności pomiędzy egzemplarzami klas (obiektami), pomimo tego zawiera on podobne informacje jak diagramy przebiegu, jednak przedstawione w inny sposób.

Synonim: diagram kolaboracji

bottom of page