top of page
polski
English
polski
DIGITALIZACJA
English
DIGITIZING
zwana również cyfryzacją, konwersja danych z postaci analogowej na cyfrową, zwłaszcza dokumentów graficznych, w tym map.

bottom of page