top of page
polski
English
polski
DIGITALIZATOR
English
DIGITIZER
graficzne urządzenie wejściowe wyposażone w kursor (patrz: kursor) i służące do digitalizacji (patrz: digitalizacja).

bottom of page