top of page
polski
English
polski
DRZEWO CZWÓRKOWE
English
QUADTREE
struktura danych odpowiadająca rekurencyjnemu podziałowi obiektu dwuwymiarowego na kwadranty, czyli podziałowi, w którym każdy kolejno powstający kwadrat może być podzielony na cztery mniejsze kwadraty składowe.

Struktury tego rodzaju stosowane są do kompresji danych oraz do wyszukiwania obiektów przestrzennych.

Ilustracja obszaru i kwadrantów
bottom of page