top of page
polski
English
polski
DZIAŁKA
English
PARCEL, LOT,
obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny) stanowiący odpowiednio oznaczony i określony granicami spójny obszar (patrz: obszar) ziemi (patrz: ziemia), który jest przedmiotem rejestracji i aktualizacji w katastrze (patrz: kataster).

Z tej ogólnej definicji wynika, że działka jest określona pod względem:
a) identyfikatora (oznaczenie działki),
b) geometrycznym (granice działki),
c) topologicznym (spójność obszaru),
d) czasu (rejestracji i aktualizacji) oraz
e) wyróżnionych atrybutów opisowych, które wpływają na definiowanie działki w sposób dostosowany do konkretnego katastru, np. dla katastrów typu prawnego atrybuty te są związane z rejestracją i ochroną praw rzeczowych.

Działka jest z reguły obiektem przestrzennym dyskretnym (patrz: obiekt przestrzenny dyskretny).

Granice działki mogą być granicami ustalonymi (patrz: granica ustalona) lub granicami ogólnymi (patrz: granica ogólna).

Przykładem działki jest działka ewidencji gruntów w Polsce (patrz: działka ewidencji gruntów w Polsce).

bottom of page