top of page
polski
English
polski
EGZEMPLARZ PRZYPADKU UŻYCIA
English
USE CASE INSTANCE
w języku UML – wykonanie sekwencji akcji określonych w definicji przypadku użycia (jako klasy).
Jest to rozumiane jako konkretna realizacja – egzemplarz (wystąpienie) określonego przypadku użycia (jako klasy).

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia), ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia) i diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia)

bottom of page