top of page
polski
English
polski
EKOSYSTEM
English
ECOSYSTEM
system, który łączy w jedną funkcjonalną całość rośliny, zwierzęta i ludzi, czyli biocenozę, z ich nieożywionym środowiskiem, tj. siedliskiem.

bottom of page