top of page
polski
English
polski
ELEMENT DANYCH
English
DATA ELEMENT


1) jednostka danych w pewnym kontekście traktowana jako niepodzielna;
2) zbiór par: obiekt - wyraz, gdzie wyraz stanowi reprezentację obiektu.

bottom of page