top of page
polski
English
polski
ELIPSOIDA ODNIESIENIA
English
REFERENCE SPHEROID
elipsoida obrotowa, zwana również elipsoidą geodezyjną, stanowiąca określoną i przyjętą do stosowania globalną lub lokalną aproksymację geoidy (patrz: geoida).

bottom of page