top of page
polski
English
polski
EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH
English
EUROPEAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (ESDI)
infrastruktura danych przestrzennych (patrz: infrastruktura danych przestrzennych) tworzona na podstawie inicjatywy INSPIRE (patrz: INSPIRE).

bottom of page