top of page
polski
English
polski
FORMALIZM POJĘCIOWY
English
CONCEPTUAL FORMALISM
według norm grupy ISO 19100 – zbiór pojęć z zakresu modelowania stosowany w opisie modelu pojęciowego (patrz: model pojęciowy).
Zbiór ten jest zdefiniowany w metamodelu (patrz: metamodel) i składa się z elementów nazywanych metaklasyfikatorami i elementów określających metatypy zależności pomiędzy tymi metaklasyfikatorami. Przykładem formalizmu pojęciowego jest metamodel języka UML (patrz: UML) zapisany również w języku UML, czyli przy pomocy zbioru pojęć, który sam definiuje. Jednak nie jest to regułą, ponieważ jeden konkretny formalizm pojęciowy może być zastosowany w różnych językach schematów pojęciowych (patrz: język schematów pojęciowych)

bottom of page