top of page
polski
English
polski
GENERALIZACJA MAPY
English
MAP GENERALIZATION
proces zmniejszania szczegółowości mapy jako konsekwencja zmniejszania jej skali; może podlegać częściowej automatyzacji dla niektórych rodzajów obiektów i map, np. topograficznych.

bottom of page