top of page
polski
English
polski
GEOGRAFICZNY JĘZYK ZNACZNIKOWY
English
GEOGRAPHY MARKUP LANGUAGE
(GML), aplikacja języka (metajęzyka) XML przeznaczona do zapisu geoinformacji (patrz: geoinformacja) w celu przesyłania jej pomiędzy różnymi systemami – on-line, niezależnie od platformy sprzętowo-systemowej i niezależnie od charakteru i technologii systemu geoinformacyjnego (patrz: system geoinformacyjny).
Pozwala ona na zapis danych geoprzestrzennych w wymiarowości czasoprzestrzennej 4D, co czyni ten język bardzo atrakcyjnym w zastosowaniach z zakresu nauk o Ziemi. Język GML definiuje jedynie elementy (wspólne dla różnych dziedzin) dotyczące aspektu przestrzennego (geometrycznego i topologicznego) geoinformacji i z tego względu zastosowanie go w konkretnych dziedzinach wymaga opracowania schematów XML zawierających elementy specyficzne dla danej dziedziny. Takimi rozszerzeniami języka GML są na przykład GeoSciML dla nauk o Ziemi i XMML dla poszukiwań geologicznych i eksploatacji zasobów.

bottom of page