top of page
polski
English
polski
GEOINFORMACJA PUBLICZNA
English
PUBLIC GEOINFORMATION
geoinformacja, która jest informacją publiczną (patrz: informacja publiczna), tj. informacją o sprawach publicznych.

bottom of page