top of page
polski
English
polski
GEOMETRIA OBLICZENIOWA
English
COMPUTATIONAL GEOMETRY
dział informatyki zajmujący się metodami i algorytmami geometrycznymi, np. dotyczącymi:
a) określenia przynależności punktu do wielokąta,
b) znalezienia najmniej odległej pary punktów w zbiorze punktów oraz
c) wyboru par przecinających się odcinków ze zbioru odcinków.

bottom of page