top of page
polski
English
polski
GEOMETRYCZNY ELEMENT PROSTY
English
GEOMETRIC PRIMITIVE
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – obiekt (patrz: obiekt) reprezentujący pojedynczy geometryczny element przestrzeni.

Geometryczny element przestrzeni jest spójny i jednorodny w sensie geometrii. Jednak geometryczne elementy proste z definicji są obiektami, których nie można rozkładać na mniejsze składniki (w znaczeniu informatyki są niepodzielne) i zawierają informacje o kształcie geometrycznym elementu przestrzeni. Wyróżnia się cztery podtypy geometrycznych elementów prostych: punkt (patrz: punkt), krzywa (patrz: krzywa), powierzchnia (patrz: powierzchnia) i bryła (patrz: bryła)

bottom of page