top of page
polski
English
polski
GIGABAJT (GB)
English
GIGABYTE
2 do potęgi 30 bajtów, czyli 1 073 741 824 bajtów, w uproszczeniu przyjmuje się, że gigabajt to miliard bajtów.

bottom of page