top of page
polski
English
polski
GODŁO MAPY
English
MAP NOMENCLATURE
alfanumeryczne oznaczenie położenia sekcji (arkusza) mapy wykonanej zgodnie z przyjętym podziałem sekcyjnym, dotyczy np. mapy średnioskalowej pokrywającej obszar całego kraju.

bottom of page