top of page
polski
English
polski
GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
English
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
gospodarka, w której wiedza stanowi podstawę rozwoju, a istotną rolę odgrywa informacja, edukacja i technika, w tym technologie informacyjne i komunikacyjne.

bottom of page