top of page
polski
English
polski
GOSPODAROWANIE OBSZAREM
English
AREA MANAGEMENT
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary przeznaczone pod składowiska odpadów, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i obszary zarządzania strefą brzegową.

Pełną nazwą tego tematu jest: GOSPODAROWANIE OBSZAREM/STREFY OGRANICZONE/REGULACYJNE ORAZ JEDNOSTKI SRAWOZDAWCZE.

bottom of page