top of page
polski
English
polski
GPRS
English
GENERAL PACKET RADIO SERVICE
udoskonalenie systemu GSM (patrz: GSM) umożliwiające bezprzewodową transmisję danych zgodnie z protokółem IP stosowanym w intemecie.

bottom of page