top of page
polski
English
polski
GRUNT
English
LAND, GROUND
ziemia (patrz: ziemia), nazwa występująca w ewidencji gruntów, często stosowana w odniesieniu do ziemi użytkowanej na potrzeby szeroko pojętego rolnictwa i leśnictwa: grunty rolne, grunty leśne.

Porównaj także teren (patrz: teren).

bottom of page