top of page
polski
English
polski
HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH
English
SPATIAL DATA HARMONIZATION
w INSPIRE, zapewnienie dostępu do danych przestrzennych w reprezentacjach, które umożliwiają łączenie tych danych w sposób spójny z innymi zharmonizowanymi danymi, stosując wspólne specyfikacje produktów danych (patrz: produkt danych).

bottom of page