top of page
polski
English
polski
HOMOLOGICZNE OBIEKTY PRZESTRZENNE
English
HOMOLOGOUS SPATIAL OBJECTS
w INSPIRE, zbiór obiektów przestrzennych (wyróżnień), które odpowiadają temu samemu obiektowi świata rzeczywistego, ale są opisane różnymi informacjami stosownie do różnych poziomów szczegółowości lub punktów widzenia.

bottom of page