top of page
polski
English
polski
IDENTYFIKACJA
English
IDENTIFICATION
jednoznaczne oznaczanie każdego egzemplarza encji, za pomocą odpowiedniego identyfikatora, którym może być atrybut lub grupa atrybutów encji.

bottom of page