top of page
polski
English
polski
IDENTYFIKATOR LOGICZNY
English
LOGICAL IDENTIFIER
w obiektowości – identyfikator obiektu niezależny od miejsca gdzie ten obiekt aktualnie się znajduje, w jakim węźle systemu rozproszonego, czy w pamięci operacyjnej czy też na nośniku zewnętrznym.

bottom of page