top of page
polski
English
polski
IDENTYFIKATOR TRWAŁY
English
PERSISTENT IDENTIFIER
niepowtarzalny identyfikator (patrz: identyfikator) jakiegoś bytu informatycznego, który jest niezmienny przez cały czas istnienia tego bytu.

W obiektowości tym bytem jest obiekt (patrz: obiekt).

bottom of page