top of page
polski
English
polski
IKONOS
English
IKONOS
satelitarny system teledetekcyjny firmy Space Imaging, Inc., Stany Zjednoczone.

Satelita IKONOS wystrzelony w roku 1999 dostarcza zobrazowania panchromatyczne o rozdzielczości 1 m i wielospektralne o rozdzielczości 4 m.

bottom of page