top of page
polski
English
polski
IMPLEMENTACJA
English
IMPLEMENTATION (1)
faza opracowania systemu informatycznego, w której wyniku sprzęt, oprogramowanie i procedury systemu zaczynają łącznie funkcjonować.

bottom of page