top of page
polski
English
polski
INERCYJNY SYSTEM POZYCJONOWANIA
English
INERTIAL POSITIONING SYSTEM
według norm ISO 19100, względny system pozycjonowania, który jako części składowe wykorzystuje akcelerometry, żyroskopy oraz komputer do określenia współrzędnych punktów lub obiektów względem początkowego punktu odniesienia.

bottom of page