top of page
polski
English
polski
INFORMACJA O CYKLU ŻYCIA OBIEKTU PRZESTRZENNEGO
English
SPATIAL OBJECT LIFE-CYCLE INFORMATION
w INSPIRE, zbiór własności obiektu przestrzennego, które opisują cechy czasowe wersji obiektu przestrzennego lub zmian między wersjami.

bottom of page