top of page
polski
English
polski
INFORMACJA PUBLICZNA
English
PUBLIC INFORMATION
każda informacja o sprawach publicznych.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z roku 2001, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, przy czym od osoby zainteresowanej informacją nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są:
1) organy władzy publicznej,
2) podmioty wykonujące zadania publiczne.

Dostęp do informacji publicznej jest w zasadzie bezpłatny, choć może podlegać opłacie odpowiadającej dodatkowym kosztom wynikającym z wymagań zainteresowanego.

Najważniejszą częścią informacji publicznej jest geoinformacja publiczna (patrz: geoinformacja publiczna).

bottom of page