top of page
polski
English
polski
INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ (INSPIRE)
English
INFRASTRUCTURE FOR SPATIAL INFORMATION IN THE EUROPEAN COMMUNITY (INSPIRE)
według dyrektywy INSPIRE, metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z niniejszą dyrektywą.

bottom of page