top of page
polski
English
polski
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
English
USER INTERFACE
system, który umożliwia komunikację między maszyną i jej użytkownikiem, np. w komputerach funkcje interfejsu użytkownika realizuje powiązane z systemem operacyjnym oprogramowanie zajmujące się obsługą urządzeń wejścia/wyjścia przeznaczonych dla interakcji z użytkownikiem. Interfejs użytkownika może być tekstowy lub graficzny, może też być realizowany za pośrednictwem strony internetowej wyświetlanej w przeglądarce internetowej.

bottom of page