top of page
polski
English
polski
INTEROPERACYJNOŚĆ SEMANTYCZNA
English
SEMANTIC INTEROPERABILITY
interoperacyjność (patrz: interoperacyjność) polegająca na przekazywaniu między systemami komputerowymi takich danych, których interpretacja w każdym systemie jest łatwa i jednoznaczna, dostarczając tych samych informacji i umożliwiając integrowanie danych. Wiąże się ona ze stosowaniem ontologii (patrz: ontologia) jako systemów odniesienia semantycznego, spełniających podobną rolę, co systemy odniesienia przestrzennego.

bottom of page