top of page
polski
English
polski
ISDN
English
INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK
cyfrowa sieć zintegrowanych usług telekomunikacyjnych, która zdolna jest do współpracy z innymi sieciami publicznymi.

bottom of page