top of page
polski
English
polski
ISO
English
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która jest federacją ponad 130 krajowych organizacji normalizacyjnych.

Polskę, jako jednego z 25 krajów, które założyły ISO w roku 1947, reprezentuje PKN (patrz: PKN) (Polski Komitet Normalizacyjny).

W ramach ISO funkcjonuje komitet techniczny ISO/TC211 (patrz: ISO/TC211).

bottom of page