top of page
polski
English
polski
IZOTROPOWY
English
ISOTROPIC
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności niezależne od kierunku.

bottom of page