top of page
polski
English
polski
JEDNOSTKI STATYSTYCZNE
English
STATISTICAL UNITS
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, jednostki służące do rozpowszechniania lub wykorzystywania informacji statystycznych.

bottom of page