top of page
polski
English
polski
JPEG
English
JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP (format)
format pliku graficznego przeznaczony do cyfrowego zapisywania obrazów, zwłaszcza fotograficznych.

W formacie JPEG zastosowano kompresję ze stratami wykorzystującą zjawisko słabszego odbioru przez oko ludzkie małych zmian barwy, niż małych zmian jasności i kontrastu.

bottom of page