top of page
polski
English
polski
KARTODIAGRAM
English
CARTODIAGRAM
mapa tematyczna przedstawiająca zmienność wybranych atrybutów obiektów przestrzennych, czyli tematu, za pomocą wykresów, np. wykresów słupkowych (patrz: wykres słupkowy) lub wykresów kołowych (patrz: wykres kołowy).

bottom of page