top of page
polski
English
polski
KARTOGRAFIA KOMPUTEROWA
English
COMPUTER ASSISTED CARTOGRAPHY
stosowanie metod i technik informatycznych do opracowania map oraz wizualizacji danych geograficznych, zwłaszcza w systemach informacji geograficznej.

bottom of page