top of page
polski
English
polski
KLASA ENCJI
English
ENTITY CLASS
zbiór encji (egzemplarzy (patrz: egzemplarz) encji) o wspólnych atrybutach.

bottom of page