top of page
polski
English
polski
KLASA POCHODNA
English
DERIVED CLASS
klasa, która jest wynikiem dziedziczenia (patrz: dziedziczenie) z klasy bazowej – jest jej specjalizacją.
Klasa pochodna ma wszystkie atrybuty (patrz: atrybut) i operacje klasy bazowej, a ponadto dodane własne atrybuty i/lub operacje. W hierarchii klas jest to podklasa (patrz: podklasa) położona bezpośrednio pod klasą bazową.

bottom of page