top of page
polski
English
polski
KLASTER
English
CLUSTER


1) zbiór elementów podobnych lub położonych blisko siebie,
2) w teledetekcji, zbiór pikseli o podobnych charakterystykach, np. spektralnych.

bottom of page